Ny avgjørelser om sakskostnader fra Høyesterett

Nye prinsipputtalelser om sakskostnader fra Høyesterett 28.02.2023 Av: Ole Kristian Sandvik   Utgangspunktet er at den som vinner en sak i retten, har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Dette gjelder imidlertid ikke uten unntak. Tvisten mellom Schibsted og Konkurransetilsynet, som i midten av februar