Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

03.12.2020

Angell Advokatfirma har gleden av å introdusere våre to nye medarbeidere: Tyra og Tobias:

 

Tyra Ræder Breivoll har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Salten tingrett. Hun har videre i mange år jobbet hos Fylkesmannen i Nordland på kommunal- og beredskapsavdelingen med blant annet plan- og bygningsrett, kommunalrett og generell forvaltningsrett. Hun har også vært ansatt ved Salten politidistrikt på forvaltnings- og sivilseksjonen. Hun har sin utdanning fra Det juridiske fakultet i Tromsø og NTNU. Sentrale arbeidsområder for henne som advokat hos oss vil være sakstyper som strafferett, arverett, skifte ved samlivsbrudd, barnerett, konkurs, og fast eiendom herunder plan og bygningsrett.

tyb@angelladvokatfirma.no

 

Tobias Solli Arnøy kommer fra stilling som dommerfullmektig ved Øst-Finnmark tingrett. Før dette har han jobbet i advokatfirmaet Hjort i Oslo og undervist i kontraktsrettslige fag ved Det juridiske fakultet, UiT hvor han jevnlig fortsatt tar sensoroppdrag. Tobias har særlig erfaring med tomtefeste og annen eiendomsrett, kontraktsrett, kjøpsrett, og generell tvisteløsning. I tillegg har Tobias erfaring med folkerett og rettighetsspørsmål, herunder samerett. Tobias er utdannet ved Det juridiske fakultet i Tromsø og ved University of California, Los Angeles (UCLA).»

tsa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!