aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

Endringer i avhendingsloven

Endringer i avhendingsloven fra 2022

31.08.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

Nye endringer i avhendingslova fra 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 trer lov om endringer i avhendingslova og tilhørende forskrift i kraft.

Kjøp og salg av bolig er en transaksjon av stor økonomisk betydning for både kjøper og selger.
Bakgrunnen for lovendringene har særlig vært å motvirke de økonomiske usikkerhetene for de involverte. Gjennom endringene har lovgiver innført rettslige rammer som søker å sikre at både kjøper og selger får bedre informasjon om boligen i forkant av salget. Tanken

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Nyhetsbrev – nye dommer fra Høyesterett om rekkefølgekrav og styreansvar

21.05.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

I dette nyhetsbrevet har jeg tatt for meg to nye dommer innenfor ulike rettsområder. Den første dommen knytter seg til plan- og bygningsrett, og hvor spørsmålet er hvor langt man kan «strekke strikken» for rekkefølgekrav. Den neste dommen knytter seg til erstatningskrav rettet mot styremedlemmer i en virksomhet som gikk konkurs.

Ny dom fra Høyesterett om rekkevidden av rekkefølgekrav

Saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av et rekkefølgekrav i reguleringsplan, stilt av Oslo kommune i

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

17.03.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger (som var selger) rettet mangler i felles garasjeanlegg.

Saken gjaldt et leilighetskompleks organisert som eiersekjonssameie i Tønsberg bestående av 30 leiligheter.

Asfalten i garasjeanlegget, som var fellesareal, hadde smuldret opp, og utbygger erkjente at det forelå mangler ved asfaltdekket. Utbygger anførte likevel

Angell Advokatfirma i 120 år

Angell Advokatfirma i 120 år

22.12.2020

Angell Advokatfirma AS ble 120 år inneværende år. Advokatvirksomheten startet i 1900. Ble ikke noen stor feiring. Året ble for alle spesielt. Angell Advokatfirma AS skjuler to firmahistorier. I 2014 slo de to eldste advokatfirmaene i Bodø seg sammen under ett navn til et av Nord-Norges største advokatfirma, i dag 11 advokater. Vår eldstemann tidligere Høyesterettsadvokat John Steen Holm har under skrevet noen ord om virksomheten til hans far Aage Holm som startet opp som advokat i Bodø i 1934. Bildet over viser en rettsak/rettsmøte trolig fra

Nye ansikter i Angell advokatfirma

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

03.12.2020

Angell Advokatfirma har gleden av å introdusere våre to nye medarbeidere: Tyra og Tobias:

 

Tyra Ræder Breivoll har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Salten tingrett. Hun har videre i mange år jobbet hos Fylkesmannen i Nordland på kommunal- og beredskapsavdelingen med blant annet plan- og bygningsrett, kommunalrett og generell forvaltningsrett. Hun har også vært ansatt ved Salten politidistrikt på forvaltnings- og sivilseksjonen. Hun har sin utdanning fra Det juridiske fakultet i Tromsø og NTNU. Sentrale arbeidsområder for henne som advokat hos oss vil være sakstyper som strafferett,

HR-2019-1986-A Telenordommen

HR-2019-1986-A Telenordommen

09.12.2019

Av: Thomas Benson

Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting.

Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale terskelverdien økes fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Anskaffelser med en anslått verdi under kr 100.000 kroner eks. mva. vil etter en endring fra juli 2015 være unntatt fra anskaffelsesregelverket.

Det nye regelverket vil føre til en betydelig

Go to Top