Arverett

Arv er et sentralt arbeidsfelt for våre mange av våre advokater. Vi bistår både før og etter et dødsfall. I forkant av et dødsfall kan vi blant annet vi hjelpe med å utarbeide testament og tilby råd i forbindelse med arveplanlegging og generasjonsskifte.

I etterkant av et dødsfall bistår vi jevnlig i forbindelse med behandling av dødsboet. Dette skjer enten ved at private tar kontakt med oss for bistand eller som bostyrer ved offentlig skifte oppnevnt av lokal tingrett. Ofte vil det være mange arvinger i et bo eller arvingene bor langt fra hverandre. For mange er det da en trygghet i at en advokat håndterer det praktiske ved bobehandlingen herunder avklaring av formue, salg av eiendom, avslutning av kontoer, salg av eiendeler, salg av aksjer, betaling av gjeld mm. Pris for slike oppdrag avtales nærmere i den enkelte sak.

Ta kontakt med:

Roald Angell

Telefon: 755 44 500

E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Bjørn Storli

Telefon: 959 22 181

E-post: bks@angelladvokatfirma.no

Tobias Solli Arnøy

Telefon: 99 48 93 30

E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!