Arbeidsrett

Angell Advokatfirma har spisskompetanse innenfor arbeidsrett. Våre advokater bistår jevnlig en rekke kommuner, offentlige instanser, store og små bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i alle spørsmål innenfor arbeidsretten, og våre advokater har prosedert arbeidsrettssaker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Våre advokater kan tilby juridisk rådgiving i forbindelse med arbeidsavtaler, ansettelse, midlertidig ansettelse, deltidsspørsmål, arbeidsmiljøspørsmål, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers ytringsfrihet, oppsigelse, avskjed, herunder suspensjon og permisjon med og uten lønn. Vi kan bistå med nedbemanning- og overtallighetssaker i kommuner og for større og mindre bedrifter, virksomhetsoverdragelser, samt restrukturering- og omorganisering av bedrifter.

Thomas Benson er forfatter av Arbeidsrettsboka, utgitt på Fagbokforlaget, og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Benson har også en deltidsstilling ved universitetslektor ved Nord universitet. Han har i en årrekke forelest i arbeidsrett ved Nord universitet og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Advokat Thomas Angell har arbeidet som advokat med arbeidsrett som spesialfelt siden 1999 og har erfaring som advokat fra LOs juridiske avdeling i Oslo og advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma (AdeB) i Oslo. I AdeB jobbet han i arbeidsrettsavdelingen, som besto av 10 advokater som utelukkende jobbet med arbeidsrett. Han bisto her flere av de største selskapene i Norge og prosederte større nedbemannings- og omstillingssaker for retten.

Ta kontakt med:

Thomas Benson

Telefon: 992 76 737

E-post: thb@angelladvokatfirma.no

Thomas Angell

Telefon: 488 900 80

E-post: tha@angelladvokatfirma.no

Ole Kristian Sandvik

Telefon: 93 46 28 76

E-post: oks@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!