Advokater

Telefon

755 44 500

E-post

roa@angelladvokatfirma.no

Telefon

414 67 529

E-post

hig@angelladvokatfirma.no

Telefon

992 76 737

E-post

thb@angelladvokatfirma.no

Telefon

996 09 294

E-post

imh@angelladvokatfirma.no

Telefon

959 22 181

E-post

bks@angelladvokatfirma.no

Telefon

488 900 80

E-post

tha@angelladvokatfirma.no

Telefon

468 73 566

E-post

snn@angelladvokatfirma.no

Telefon

415 02 847

E-post

bhe@angelladvokatfirma.no

Telefon

901 08 102

E-post

tyb@angelladvokatfirma.no

Telefon

994 89 330

E-post

tsa@angelladvokatfirma.no

Telefon
93 46 28 76
E-post
oks@angelladvokatfirma.no

Advokatfullmektig

Benedikte Andrine Lien

Telefon:

41 25 88 32

E-post:

bel@angelladvokatfirma.no

Kontormedarbeidere

Advokatsekretær

Kristin Hovland

E-post: krh@angelladvokatfirma.no

Advokatassistent

Anne-May Garnvik

E-post: amg@angelladvokatfirma.no