Advokater

Telefon

755 44 500

E-post

roa@angelladvokatfirma.no

Telefon

414 67 529

E-post

hig@angelladvokatfirma.no

Telefon

992 76 737

E-post

thb@angelladvokatfirma.no

Telefon

996 09 294

E-post

imh@angelladvokatfirma.no

Telefon

959 22 181

E-post

bks@angelladvokatfirma.no

Telefon

488 900 80

E-post

tha@angelladvokatfirma.no

Telefon

468 73 566

E-post

snn@angelladvokatfirma.no

Telefon

415 02 847

E-post

bhe@angelladvokatfirma.no

Telefon

901 08 102

E-post

tyb@angelladvokatfirma.no

Telefon

994 89 330

E-post

tsa@angelladvokatfirma.no

Telefon

93 46 28 76

E-post

oks@angelladvokatfirma.no

Kontormedarbeidere

Anne-May Garnvik

Advokatassistent

E-post: amg@angelladvokatfirma.no

Kristin Hovland

Advokatsekretær

E-post: krh@angelladvokatfirma.no