Priser

Timepriser

Angell Advokatfirma AS sin ordinære timesats er for tiden kr 2200 + mva for privatklienter og kr 2 500 + mva for næringsdrivende og offentlige organer.

Timeprisen kan imidlertid variere etter oppdragstype. Dette avtales nærmere ved oppdragsbekreftelse i den enkelte sak. I noen saker brukes offentlig salærsats pt. kr 1121 eksl mva.

Ved beregningen av vårt salær ses det i første rekke hen til medgått tidsbruk, men også andre faktorer kan virke inn. Herunder ses det i noen tilfeller også hen til sakstype og sakens kompleksitet.

Faste priser

Vi har fast pris på en del oppdrag herunder utarbeidelse av testament, samboerkontrakt, ektepakt og oppgjør ved salg av bolig. For disse oppdragene gjelder for tiden følgende fastpriser inkl. mva:

Ektepakt med enkle bestemmelser kr 5 000,-
Samboeravtaler med enkle bestemmelser kr 6 250,-
Testament med enkle bestemmelser kr 5 000,-
Oppgjør ved salg av bolig kr 16 000.-
Fremtidsfullmakt kr 5 000,-

Del denne artikkelen, velg din plattform!