Samarbeidsavtaler

Angell Advokatfirma og våre advokater har inngått en rekke samarbeidsavtaler som sikrer kunder og medlemmer av våre samarbeidspartenere gunstigere betingelser ved henvendelse til oss. Nedenfor er det oppgitt hvilke avtaler som i dag gjelder og hvilke fordeler disse gir.

Vi minner også på om at mange vil kunne få dekket advokatbistand av oss, helt eller delvis, gjennom forsikringer de har tegnet hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand innenfor gitte økonomiske rammer, men forsikringstaker må betale en egenandel. Opplys gjerne om slike forsikringsordninger ved henvendelse til oss.

If skadeforsikring 

Eurojuris Norge, som Angell Advokatfirma er medlemmer av, har inngått en samarbeidsavtale med If- nordens ledende forsikringsselskap. Avtalen innebærer at Ifs kunder med rettshjelpsforsikring får tilbud om rabattert advokatbistand fra våre advokater. Rettshjelpsforsikringen er en del av kundenes villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og dekker utgifter til advokatbistand i en rekke nærmere spesifiserte tvister.

Les mer om avtalen her

Del denne artikkelen, velg din plattform!