OfficeLink

Website: https://www.angelladvokatfirma.no
Bio:

Posts by OfficeLink:

Angell Advokatfirma i 120 år

Posted on: 22 des 2020

Nye ansikter i Angell advokatfirma

Posted on: 03 des 2020

HR-2019-1986-A Telenordommen

Posted on: 09 des 2019

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

Posted on: 20 nov 2019

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Posted on: 11 sep 2019

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett – Utvalgskrets ved nedbemanning.

Posted on: 14 jun 2019

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå – ny dom fra Borgarting lagmannsrett

Posted on: 11 jun 2019

Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) – Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

Posted on: 27 mai 2019

Valg til Europaparlamentet

Posted on: 09 mai 2019

Kanskje kommer Uber – adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

Posted on: 21 apr 2019

Angell Advokatfirma i 120 år

Angell Advokatfirma i 120 år 22.12.2020 Angell Advokatfirma AS ble 120 år inneværende år. Advokatvirksomheten startet i 1900. Ble ikke noen stor feiring. Året ble for alle spesielt. Angell Advokatfirma AS skjuler to firmahistorier. I 2014 slo de to eldste advokatfirmaene i Bodø seg sammen under ett navn til et

By |2021-03-04T15:08:30+01:0022.12.2020|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Nye ansikter i Angell advokatfirma

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 03.12.2020 Angell Advokatfirma har gleden av å introdusere våre to nye medarbeidere: Tyra og Tobias: Tyra Ræder Breivoll har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Salten tingrett. Hun har videre i mange år jobbet hos Fylkesmannen i Nordland på kommunal- og beredskapsavdelingen med blant annet plan- og

By |2021-03-04T15:04:48+01:0003.12.2020|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

HR-2019-1986-A Telenordommen

HR-2019-1986-A Telenordommen 09.12.2019 Av: Thomas Benson Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale

By |2021-04-06T15:27:38+02:0009.12.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd 20.11.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby For tredje gang på ett år er Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i en barnevernssak. Mens de to tidligere avsagte dommene i stor grad videreførte etablert rettspraksis, vil trolig denne ukas dom foranledige endringer i norsk praksis hva gjelder

By |2021-04-06T15:27:54+02:0020.11.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv 11.09.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby Norge dømt for menneskerettsbrudd i barnevernssak I tirsdagens avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Sentralt i avgjørelsen står tingrettens dom om fratakelse av

By |2021-04-06T15:28:07+02:0011.09.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett – Utvalgskrets ved nedbemanning.

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett - Utvalgskrets ved nedbemanning. 14.06.2019 Av: Thomas Benson - LH-2018-179158- En arbeidstaker ble sagt opp som følge av nedbemanning, på bakgrunn av økonomisk underskudd i virksomheten. Tre grunnvilkår må være oppfylt for at oppsigelsen ved nedbemanning er saklig. Det må foreligge saklig behov, være foretatt

By |2021-04-06T15:28:22+02:0014.06.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå – ny dom fra Borgarting lagmannsrett

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå - ny dom fra Borgarting lagmannsrett 11.06.2019 Av: Thomas Benson Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå - LB-2018-42779, En kvinne var fast ansatt i en 30 % deltidsstilling i barnehage, med kommunen som arbeidsgiver. Ytterligere arbeidet hun merarbeid tilsvarende 50 % stilling i barnehage, men da

By |2021-04-06T15:28:36+02:0011.06.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) – Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser

Overstyrmanndommen (HR-2019-928A) - Høyesterett avklarer terskelen for endringsoppsigelser 27.05.2019 Av: Thomas Benson En overstyrmann ble i 2016 oppsagt etter å valgt feil løp ved passering av Finnsnesrenna i Troms i tykk tåke. Overstyrmannen fikk fortsette som førstestyrmann. Høyesterett la til grunn at det ved den samlede saklighetsvurderingen av oppsigelsen må det kunne legges

By |2023-06-07T14:31:15+02:0027.05.2019|Arbeidsrett|0 kommentarer

Valg til Europaparlamentet

Valg til Europaparlamentet 07.02.2017 Av: Ingrid Maria Holm Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at

By |2023-06-07T14:31:40+02:0009.05.2019|Angell Advokatfirma|0 kommentarer

Kanskje kommer Uber – adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

Kanskje kommer Uber - adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet 21.04.2019 Av: Børge Breimo Helstrøm Kommer Uber til Bodø? Det er spørsmålet på manges lepper nå om dagen etter at regjeringen på onsdag la frem forslag til endringer i yrkestransportloven i Prop. 70 L (2018–2019)

By |2021-04-06T15:29:17+02:0021.04.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer
Go to Top