Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak 07.09.2018 Av: Snorre Ottemo Nordby Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i barnevernssak Av advokat Snorre Ottemo Nordby I en nylig avsagt dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel  8. Bakgrunnen var at