Viktige endringer ved forbrukerkjøpsloven

Nyhetsbrev - endringer i forbrukerkjøpsloven 09.01.2024 Av: Ole Kristian Sandvik Fra nyttår ble forbrukerkjøpsloven endret på en rekke punkter. Endringene innebærer en vesentlig styrking av norske forbrukeres rettigheter overfor næringsdrivende. Bakgrunnen for endringene er gjennomføringen av EUs nye forbrukerkjøpsdirektiv. En praktisk viktig endring er at varer som selges

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Nyhetsbrev - nye dommer fra Høyesterett om rekkefølgekrav og styreansvar 21.05.2021 Av: Tobias Solli Arnøy I dette nyhetsbrevet har jeg tatt for meg to nye dommer innenfor ulike rettsområder. Den første dommen knytter seg til plan- og bygningsrett, og hvor spørsmålet er hvor langt man kan "strekke strikken" for

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett. 17.03.2021 Av: Tobias Solli Arnøy Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger

By |2021-05-21T12:50:57+02:0017.03.2021|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra Høyesterett – Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 24.07.2017 Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9. Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det

By |2021-04-06T15:30:09+02:0024.07.2017|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse 07.02.2017 Av: Børge Breimo Helstrøm Den 15 februar i år avsa Høyesterett en avgjørelse som klargjør tidspunktet for når risikoen for boligen går over fra selger til kjøper. Avgjørelsen behandler også spørsmål knyttet til hvilke skader som

By |2021-04-06T15:30:27+02:0018.02.2017|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer
Go to Top