Tobias

Website: https://www.angelladvokatfirma.no
Bio:

Posts by Tobias:

Ny avgjørelser om sakskostnader fra Høyesterett

Posted on: 28 feb 2023

Utbedring av mangler og foreldelsesfrist

Posted on: 25 jan 2023

Nyansettelse – Ole Kristian Sandvik

Posted on: 11 jan 2023

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

Posted on: 14 jun 2022

Endringer i avhendingsloven

Posted on: 31 aug 2021

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Posted on: 21 mai 2021

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Posted on: 17 mar 2021

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Nyhetsbrev - nye dommer fra Høyesterett om rekkefølgekrav og styreansvar 21.05.2021 Av: Tobias Solli Arnøy I dette nyhetsbrevet har jeg tatt for meg to nye dommer innenfor ulike rettsområder. Den første dommen knytter seg til plan- og bygningsrett, og hvor spørsmålet er hvor langt man kan "strekke strikken" for

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett. 17.03.2021 Av: Tobias Solli Arnøy Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger

By |2021-05-21T12:50:57+02:0017.03.2021|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer
Go to Top