Tobias

Website: https://www.angelladvokatfirma.no
Bio:

Posts by Tobias:

Garanti og reklamasjon – hva er forskjellen?

Posted on: 11 mar 2024

Styreansvar – en innføring

Posted on: 07 feb 2024

Viktige endringer ved forbrukerkjøpsloven

Posted on: 09 jan 2024

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

Posted on: 19 apr 2023

Utbedring av mangler og foreldelsesfrist

Posted on: 25 jan 2023

Nyansettelse – Ole Kristian Sandvik

Posted on: 11 jan 2023

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

Posted on: 14 jun 2022

Endringer i avhendingsloven

Posted on: 31 aug 2021

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Posted on: 21 mai 2021

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Posted on: 17 mar 2021

Styreansvar – en innføring

Styreansvar  07.02.2024 Av: Ole Kristian Sandvik  Styreansvar – et personlig erstatningsansvar Stiftelse av et aksjeselskap medfører som et utgangspunkt at det kun er selskapet som hefter overfor dets kreditorer for selskapets forpliktelser. Denne ansvarsbegrensningen har gjort aksjeselskapet til den mest attraktive selskapsformen. Likevel kan selskapers styrende organer, for

Viktige endringer ved forbrukerkjøpsloven

Nyhetsbrev - endringer i forbrukerkjøpsloven 09.01.2024 Av: Ole Kristian Sandvik Fra nyttår ble forbrukerkjøpsloven endret på en rekke punkter. Endringene innebærer en vesentlig styrking av norske forbrukeres rettigheter overfor næringsdrivende. Bakgrunnen for endringene er gjennomføringen av EUs nye forbrukerkjøpsdirektiv. En praktisk viktig endring er at varer som selges

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune 19.04.2023 Av: Børge Breimo Helstrøm  Thomas Angell For ganske nøyaktig 7 år siden kom Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i sak 2016/18 til at Bodø kommune ikke hadde brutt regelverket ved gjennomføringen av anbudskonkurransen for inngåelse av rammeavtale om kjøp

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Nyhetsbrev - nye dommer fra Høyesterett om rekkefølgekrav og styreansvar 21.05.2021 Av: Tobias Solli Arnøy I dette nyhetsbrevet har jeg tatt for meg to nye dommer innenfor ulike rettsområder. Den første dommen knytter seg til plan- og bygningsrett, og hvor spørsmålet er hvor langt man kan "strekke strikken" for

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett. 17.03.2021 Av: Tobias Solli Arnøy Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger

By |2021-05-21T12:50:57+02:0017.03.2021|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer
Go to Top