Kontraktsrett

Advokatene i Angell Advokatfirma har lang og inngående erfaring innenfor alle spørsmål knyttet til familierett og barnefordeling, både fra arbeid som advokater og arbeid i domstolene. Vi kan bistå deg i saker om økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd utarbeidelse og inngåelse av ektepakt, samboeravtaler og andre avtaler på familierettens område. Vi bistår også i saker om fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær med barn. Med vår erfaring og kompetanse jobber vi for å sikre at dine interesse blir ivaretatt på en best mulig måte, og vi tilstreber alltid å finne en god løsning i saken uten å måtte gå veien om domstolene.

Ta kontakt med:

Roald Angell

Telefon: 755 44 500

E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Thomas Benson

Telefon: 992 76 737

E-post: thb@angelladvokatfirma.no

Telefon: 994 89 330

E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Børge Breimo Helstrøm

Telefon: 415 02 847

E-post: bhe@angelladvokatfirma.no

Bjørn Storli

Telefon: 959 22 181

E-post: bks@angelladvokatfirma.no

Thomas Angell

Telefon: 488 900 80

E-post: tha@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!