Entrepriserett

I entreprisesaker bistår vi byggherrer, entreprenører og andre med rådgivning, forhandling og tvisteløsning. Vi kan tilby vår bistand i alle faser av en entreprise, herunder ved planlegging og valg av entreprisemodell, kontraktsinngåelsen, byggeprosessen og ved sluttoppgjør.

Ta kontakt med:

Roald Angell

Telefon: 755 44 500

E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!