Strafferett

Angell Advokatfirma bistår klienter i straffesaker på alle stadier av en sak. Både før anmeldelse er inngitt, under etterforskningen av straffesaken, når saken behandles for domstolene, og etter at saken er ferdigbehandlet.

I fasen før anmeldelse er inngitt bistår vi med rådgivning til personer som vurderer å anmelde, blant annet med rådgivning omkring hva som er straffbart, fordeler og ulemper ved å anmelde og med orientering om gangen i en straffesak. Vi bistår også med rådgivning til deg som står i fare for å bli anmeldt, herunder med råd om hva som kan gjøres for å redusere sjansen for anmeldelse, og hvordan saken bør håndteres dersom den anmeldes.

I etterforskningsfasen av straffesaker bistår vi for eksempel ved deltakelse i politiavhør og med rådgivning blant annet om hvordan etterforskingsskritt som bør i iverksettes for å for å forbedre din sak.

Ved behandlingen av saken for domstolene bistår vi som forsvarer eller bistandsadvokat for å ivareta vedkommedes interesser og sikre et best mulig utfall av saken.

Ved oppdrag som bistandsforsvarer bistår vi klient med å kreve erstatning og inndrivelse av denne. Ved forsvareroppdrag bistår vi ved å kreve inn erstatning for uberettiget forfølgelse for de saker der dette er aktuelt.

Ta kontakt med:

Hilde G. Guldbakke

Telefon: 414 67 529

E-post: hig@angelladvokatfirma.no

Ole Kristian Sandvik

Telefon: 93 46 28 76

E-post: oks@angelladvokatfirma.no

Tyra Ræder Breivoll

Telefon: 901 08 102

E-post: tyb@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!