Advokatfirmaet

Angell Advokatfirma er Nord-Norges eldste advokatfirma etablert i 1900. I dag er vi også et landsdelens største med elleve advokater. Vi har en bred sammensatt kompetanse og kan dermed tilby juridisk bistand med høy faglig kvalitet innenfor en rekke ulike rettsområder, både i sivile saker og innenfor strafferett. Vi utfører oppdrag for næringslivet, kommuner, statlig virksomhet, og privatpersoner.

Angell Advokatfirma er medlem av Eurojuris, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer. Nettverket består av om lag 600 firmaer og 6000 advokater i Europa og utvalgte byer i resten av verden og er representert i nærmere 50 ulike land. Gjennom samarbeidet i Eurojuris-nettverket kan våre advokater yte juridisk bistand til deg som kunde også dersom tvister oppstår i utlandet eller på tvers av landegrensene. Vi kan da enten ta kontakt med ett av medlemsfirmaene i utlandet på dine vegne, eller vi kan henvise deg til en advokat med nødvendig kompetanse. 

Del denne artikkelen, velg din plattform!