Fast eiendom

Våre advokater har lang og bred erfaring når det kommer til problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med kjøp, salg, finansiering og utvikling av fast eiendom, og bistår jevnlig klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag.

Angell Advokatfirma bistår blant annet i saker om:

Tvister ved mangler om kjøp/salg
Leiekontakter til alle typer bruksformål for både privatpersoner og næringsliv
Tomtefeste
Utviklingsavtaler
Ekspropriasjon
Seksjonering
Regulering- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
Jordskifte

Advokat Roald Angell har for øvrig samarbeidsavtale med Huseiernes landsforbund og som medlem vil du få hans bistand til reduserte priser.

Ta kontakt med:

Tobias Solli Arnøy

Telefon: 994 89 330

E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Roald Angell

Telefon: 755 44 500

E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Bjørn Storli

Telefon: 959 22 181

E-post: bks@angelladvokatfirma.no

Thomas Angell

Telefon: 488 900 80

E-post: tha@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!