Skatterett

Advokatene i Angell Advokatfirma har lang og inngående erfaring innenfor alle spørsmål knyttet til familierett og barnefordeling, både fra arbeid som advokater og arbeid i domstolene. Vi kan bistå deg i saker om økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd utarbeidelse og inngåelse av ektepakt, samboeravtaler og andre avtaler på familierettens område. Vi bistår også i saker om fastsettelse av foreldreansvar, fast bosted og samvær med barn. Med vår erfaring og kompetanse jobber vi for å sikre at dine interesse blir ivaretatt på en best mulig måte, og vi tilstreber alltid å finne en god løsning i saken uten å måtte gå veien om domstolene.

Ta kontakt med:

Roald Angell

Telefon: 755 44 500

E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!