Utlendingsrett

Våre advokater har lang erfaring på utlendingsfeltet og har bakgrunn fra utlendingsavdelingen i Justisdepartementet og Utlendingsnemnda. Vi kan bistå våre klienter med rådgivning, klage til UDI/UNE og eventuelt søksmål for domstolene i saker vedrørende asyl, utvisning, statsborgerskap, oppholds- og arbeidstillatelse, visum og familiegjenforening.

Ta kontakt med:

Ingrid Maria Holm

Telefon: 996 09 294

E-post: imh@angelladvokatfirma.no

Snorre Ottemo Nordby

Telefon: 468 73 566

E-post: snn@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!