Forsikring- og erstatningsrett

Våre advokater har lang erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor erstatningsrettens område, både tingsskader og personskader.
Ved personskader bistår vi våre klienter innenfor en rekke saker, herunder
– Trafikkskade
– Skade etter voldshandling
– Yrkesskade
– Erstatning etter mobbing og/eller mangelfull undervisning
– Annen personskade

Erstatningssaker har ofte også en side til forsikringsrett, og i mange saker bistår vi med å fremme og forfølge krav mot forsikringsselskapet. Ofte dekkes advokatutgifter ved personskade av et forsikringsselskap eller det offentlige.

Ta kontakt med:

Roald Angell

Telefon: 755 44 500

E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Thomas Angell

Telefon: 488 900 80

E-post: tha@angelladvokatfirma.no

Børge Breimo Helstrøm

Telefon: 415 02 847

E-post: bhe@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!