Sveriges konsulat i Bodø

Advokat Ingrid Maria Holm er svensk konsul i Bodø. Konsulatet har sine lokaler i fjerde etasje i Sjøgata 5 i Bodø.

Telefon : 75544500.
Åpningstider : mandag – fredag kl 09:00 – 14:30

Svensk pass:

Fra og med 01.01.2014 er det ikke lenger mulig å søke om nytt svensk pass fra Norge (heller ikke ved ambassaden i Oslo).

  • For å søke om nytt svensk pass, er det nødvendig å reise til Sverige.
  • Se: www.polisen.se
  • Pass som er bestilt i Sverige kan hentes ut ved konsulatet i Bodø.

Svensk førerkort:

Den som er permanent bosatt i en stat innenfor det Europeiske økonomiska samarbeidsområdet (EES*) kommer etter 1 desember 2010 ikke lengre til å kunne få sitt svenska førerkort fornyet i Sverige. Det skal i stedet erstattes med ett førerkort i den stat der søkeren er permanent bosatt.

Svenske statsborgere som er bosatte i Norge kan ikke lenger få fornyet sitt svenske førerkort. Før det svenske førerkortet går ut, må man henvende seg til biltilsynet i Norge og få utstedt nytt norsk førerkort.

Valg: Når det er valg i Sverige er det mulig for svenske statsborgere å forhåndsstemme ved konsulatet.

Informasjon og kontakt: Konsulatet kan også hjelpe til eller videreformidle informasjon og kontakt i andre tilfeller. Mer informasjon om søknad om pass og førerkort finnes på hjemmesiden til Sveriges Ambassade i Oslo – telefon 24 11 42 00

Del denne artikkelen, velg din plattform!