Eurojuris

Angell Advokatfirma er medlem av Eurojuris Norge.

Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en sammenslutning av 15 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris. Vi har et godt samarbeid med øvrige firmaer knyttet til Eurojuris Norge og kan om nødvendig henvise våre klienter til et av disse firmaene dersom saken tilsier dette.

Gjennom samarbeidet i det internasjonale Eurojuris-nettverket kan våre advokater yte juridisk bistand til deg som kunde, også dersom tvister oppstår på tvers av landegrensene. Vi kan da enten ta kontakt med ett av medlemsfirmaene i utlandet på dine vegne, eller vi kan henvise deg til en advokat med nødvendig kompetanse.

Del denne artikkelen, velg din plattform!