Offentlige anskaffelser

Våre advokater har erfaring med å bistå offentlige oppdragsgivere og private leverandører med tvisteløsning for både tingrett og lagmannsrett, samt bistå med rådgivning innenfor de problemstillinger som kan oppstå etter anskaffelsesregelverket. Vi kan bistå under alle stadier av en anskaffelsesprosess.

Ta kontakt med:

Thomas Angell

Telefon: 488 900 80

E-post: tha@angelladvokatfirma.no

Børge Breimo Helstrøm

Telefon: 415 02 847

E-post: bhe@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!