Kommunal- og forvaltningsrett

Våre advokater har betydelig erfaring vedrørende rettslige problemstillinger og prosesser knyttet til statlig og kommunal forvaltning. Våre advokater har i tidligere arbeidsforhold vært ansatt i departementer og andre statlige virksomheter, i tillegg til erfaring som rådgivere og advokater i kommunesektoren. Vi bistår jevnlig kommuner og statlige virksomher med rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor en rekke rekke områder knyttet til offentlig forvaltning, herunder regler om offentlig saksbehandling, velferdsrett, skatt og avgift, erstatningsspørsmål med mer.

Se også våre tilgrensede fagområder barnevern, arbeidsrett, helserett og offentlige anskaffelser

Ta kontakt med:

Thomas Benson

Telefon: 992 76 737

E-post: thb@angelladvokatfirma.no

Thomas Angell

Telefon: 488 900 80

E-post: tha@angelladvokatfirma.no

Børge Breimo Helstrøm

Telefon: 415 02 847

E-post: bhe@angelladvokatfirma.no

Telefon: 994 89 330

E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!