Tobias Solli Arnøy
Advokat

Telefon: 994 89 330
E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Fagområder

Utdanning

2017 – Master i rettsvitenskap, Universitet i Tromsø

2017 – Ulike juridiske emner, University of California, Los Angeles (UCLA)

Arbeidserfaring

2020–d.d – Advokat, Angell Advokatfirma

2019–2020 – Dommerfullmektig, Øst-Finnmark tingrett

2018–2019 – Advokatfullmektig, advokatfirmaet Hjort DA

2018–d.d – Undervisning og sensoroppdrag, Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø

2015–2017 – Praktikant  i advokatfirmaene Wiersholm, Selmer, Angell Advokatfirma AS og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

Publikasjoner

«Tips til det å skrive masteroppgave», Jus’t, Tidsskrift for studentene ved Det juridiske fakultet, UiT, 2017

«Noen tanker om tomtefesteloven § 41 og sakskomplekset om Zachariasbryggen», Tidsskrift for eiendomsrett, 01/2019, fagfellevurdert

«Overtakelsestidspunktet ved forbrukerentreprise – en felle for forbrukeren?», www.bygg.no (publisert i 2024)

Del denne artikkelen, velg din plattform!