Nyhetsbrev – endringer i forbrukerkjøpsloven

09.01.2024

Av: Ole Kristian Sandvik

Fra nyttår ble forbrukerkjøpsloven endret på en rekke punkter. Endringene innebærer en vesentlig styrking av norske forbrukeres rettigheter overfor næringsdrivende. Bakgrunnen for endringene er gjennomføringen av EUs nye forbrukerkjøpsdirektiv.

En praktisk viktig endring er at varer som selges med digitalt innhold, nå inneholder en oppdateringsplikt som løper sammen med reklamasjonsfristen. Dersom du for eksempel kjøper en treningsklokke, skal tilknyttede programvarer eller applikasjoner holdes oppdatert gjennom produktets levetid. Begrunnelsen for endringen er at stadig flere produkter mister sin verdi uten sine tilhørende programvarer eller applikasjoner.

En annen viktig endring knytter seg til bruktbilsalg fra bilforhandlere. I bruktbilbransjen har det vært normal praksis å selge bilen «som den er». Poenget har vært å overføre store deler av risikoen på forbrukeren. Fra nyttår er dette ikke lengre tillatt. Dette innebærer at selgeren får en vesentlig større plikt til å gi opplysninger om bilen før salget finner sted. Lovendringen innebærer også en utvidelse av lovens bevisbyrderegel. Tidligere skulle feil som viste seg de første seks månedene formodes å ha eksistert ved leveringen, og dermed gi forbrukeren krav på reparasjon for selgers regning. Ved lovendringen er dette tidspunktet utvidet til to år.

En tredje betydelig endring er at det nå er enklere å heve et kjøp hvis det oppstår feil. Tidligere hadde selgeren inntil to reparasjonsforsøk per mangel. Dette er nå endret til ett reparasjonsforsøk per ting. Selgeren kan riktignok få flere forsøk dersom det «anses som rimelig», men innstrammingen er ment å gjøre det vanskeligere for selgeren å gjemme seg bak antall reparasjonsforsøk per mangel. Bestemmelsens rekkevidde er imidlertid uavklart.

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Ole Kristian Sandvik

Telefon: 93 46 28 76

E-post: oks@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!