Styreansvar – en innføring

Styreansvar  07.02.2024 Av: Ole Kristian Sandvik  Styreansvar – et personlig erstatningsansvar Stiftelse av et aksjeselskap medfører som et utgangspunkt at det kun er selskapet som hefter overfor dets kreditorer for selskapets forpliktelser. Denne ansvarsbegrensningen har gjort aksjeselskapet til den mest attraktive selskapsformen. Likevel kan selskapers styrende organer, for

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune

Høyesterett setter sluttstrek i anskaffelsessak mot Bodø kommune 19.04.2023 Av: Børge Breimo Helstrøm  Thomas Angell For ganske nøyaktig 7 år siden kom Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i sak 2016/18 til at Bodø kommune ikke hadde brutt regelverket ved gjennomføringen av anbudskonkurransen for inngåelse av rammeavtale om kjøp

Angell Advokatfirma i 120 år

Angell Advokatfirma i 120 år 22.12.2020 Angell Advokatfirma AS ble 120 år inneværende år. Advokatvirksomheten startet i 1900. Ble ikke noen stor feiring. Året ble for alle spesielt. Angell Advokatfirma AS skjuler to firmahistorier. I 2014 slo de to eldste advokatfirmaene i Bodø seg sammen under ett navn til et

By |2021-03-04T15:08:30+01:0022.12.2020|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Nye ansikter i Angell advokatfirma

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 03.12.2020 Angell Advokatfirma har gleden av å introdusere våre to nye medarbeidere: Tyra og Tobias: Tyra Ræder Breivoll har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Salten tingrett. Hun har videre i mange år jobbet hos Fylkesmannen i Nordland på kommunal- og beredskapsavdelingen med blant annet plan- og

By |2021-03-04T15:04:48+01:0003.12.2020|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

HR-2019-1986-A Telenordommen

HR-2019-1986-A Telenordommen 09.12.2019 Av: Thomas Benson Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale

By |2021-04-06T15:27:38+02:0009.12.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd

Norge dømt for nok et menneskerettighetsbrudd 20.11.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby For tredje gang på ett år er Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i en barnevernssak. Mens de to tidligere avsagte dommene i stor grad videreførte etablert rettspraksis, vil trolig denne ukas dom foranledige endringer i norsk praksis hva gjelder

By |2021-04-06T15:27:54+02:0020.11.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv 11.09.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby Norge dømt for menneskerettsbrudd i barnevernssak I tirsdagens avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Sentralt i avgjørelsen står tingrettens dom om fratakelse av

By |2021-04-06T15:28:07+02:0011.09.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett – Utvalgskrets ved nedbemanning.

Ny dom fra Hålogaland lagmannsrett - Utvalgskrets ved nedbemanning. 14.06.2019 Av: Thomas Benson - LH-2018-179158- En arbeidstaker ble sagt opp som følge av nedbemanning, på bakgrunn av økonomisk underskudd i virksomheten. Tre grunnvilkår må være oppfylt for at oppsigelsen ved nedbemanning er saklig. Det må foreligge saklig behov, være foretatt

By |2021-04-06T15:28:22+02:0014.06.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå – ny dom fra Borgarting lagmannsrett

Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå - ny dom fra Borgarting lagmannsrett 11.06.2019 Av: Thomas Benson Gjennomskjæring ved innleie fra vikarbyrå - LB-2018-42779, En kvinne var fast ansatt i en 30 % deltidsstilling i barnehage, med kommunen som arbeidsgiver. Ytterligere arbeidet hun merarbeid tilsvarende 50 % stilling i barnehage, men da

By |2021-04-06T15:28:36+02:0011.06.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer
Go to Top