Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv

Ny storkammerdom fra EMD om retten til familieliv 11.09.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby Norge dømt for menneskerettsbrudd i barnevernssak I tirsdagens avgjørelse fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Sentralt i avgjørelsen står tingrettens dom om fratakelse av