Styreansvar – en innføring

Styreansvar  07.02.2024 Av: Ole Kristian Sandvik  Styreansvar – et personlig erstatningsansvar Stiftelse av et aksjeselskap medfører som et utgangspunkt at det kun er selskapet som hefter overfor dets kreditorer for selskapets forpliktelser. Denne ansvarsbegrensningen har gjort aksjeselskapet til den mest attraktive selskapsformen. Likevel kan selskapers styrende organer, for