Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett. 17.03.2021 Av: Tobias Solli Arnøy Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger

By |2021-05-21T12:50:57+02:0017.03.2021|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra Høyesterett – Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 24.07.2017 Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9. Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det

By |2021-04-06T15:30:09+02:0024.07.2017|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse 07.02.2017 Av: Børge Breimo Helstrøm Den 15 februar i år avsa Høyesterett en avgjørelse som klargjør tidspunktet for når risikoen for boligen går over fra selger til kjøper. Avgjørelsen behandler også spørsmål knyttet til hvilke skader som

By |2021-04-06T15:30:27+02:0018.02.2017|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer
Go to Top