«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

14.06.2022

Visste du at eiendomsretten strekker seg både ned i grunnen og opp i luften. En ny dom fra Høyesterett bekreftet det siste.

Saken om Voss gondolbane

Saken gjaldt gondolbanen i Voss. Denne går fra jernbanestasjon til toppen av fjellet Hanguren. Banen går blant annet over et boligområde med eneboliger og tomannsboliger og er i drift året rundt, inntil tretten timer i døgnet. Gondolbanen berører altså en rekke grunneiere.

Spørsmålet for Høyesterett var om grunneiernes eiendomsrett strakk seg opp i luftrommet over eiendommene slik at de hadde et ekspropriasjonsrettslig vern.

Høyesterett uttalte først at eiendomsrettens utstrekning oppover i lufta må vurderes «på bakgrunn av allmenne formål med eiendomsretten». Dette betyr blant annet at det ikke finnes noen alminnelig høyde en grunneier kan si eiendomsretten strekker til. Det avgjørende – ifølge Høyesterett – er hvor høyt grunneieren har interesse i å utnytte eiendommen. Her må man se hen til fremtidig utvikling og muligheter.

I saken som ble behandlet av Høyesterett var gondolbanen bygget som en varig og permanent infrastruktur som ofte passerte over eiendommene. Høyden over hustakene varierte – alt fra elleve til knapt 30 meter. Fordi gondolbanene gikk hyppig over eiendommene innebar det blant annet at disse vil legge deler av eiendommene i skygge ved passering. Dette var ikke bare et mindre inngripende tiltak som kunne karakteriseres som en «ulempe».

Eiendomsrettens utstrekning ned i bakken

På samme vis som for eiendomsrettens utstrekning oppover, har grunneier som utgangspunkt også eiendomsrett ned i bakken. For en nærmere avgrensning av hvor langt eiendomsretten strekker seg ned i grunnen, må man på samme vis ta utgangspunkt i hvilken interesse grunneieren har i å utnytte eiendommen ned i bakken. Bergvarme og lignende anlegg kan gjøre at spørsmålet blir mer og mer aktuelt i fremtiden.

Har du spørsmål knyttet til fast eiendom – ta gjerne kontakt med advokat Tobias Solli Arnøy. Han bistår i en rekke saker som omhandler eiendom, tingsrett, jordskifte mm spesielt Bodø og Nordland

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Telefon: 994 89 330

E-post: tsa@angelladvokatfirma.no

Del denne artikkelen, velg din plattform!