Garanti og reklamasjon – hva er forskjellen? 

11.03.2024

En vanlig oppfatning, både hos forbrukere og hos næringsdrivende, er at garanti og reklamasjon er samme konsept. Det er heller ikke uvanlig at en forbruker får beskjed om at feilen man har klaget på ikke dekkes av garantien, og derfor får avslått sitt krav om reparasjon.

Retten til å reklamere følger direkte av loven og gir kjøperen rett til å klage på varen eller tjenesten når det er noe galt med den. Forbrukervernlovene er ufravikelige. Det vil si at det ikke er mulig å avtale seg bort fra retten til å reklamere. Reklamasjon må fremsettes overfor selgeren eller tjenesteyteren «innen rimelig tid» etter at feilen ble avdekket. Hva som er «rimelig tid» kan ikke besvares eksakt. I rettspraksis er det imidlertid lagt til grunn at reklamasjon må fremsettes senest innen to måneder fra mangelen ble avdekket. I tillegg faller retten til å reklamere bort etter to eller fem år etter kjøpet, avhengig av hvor lenge varen er ment å vare.

En garanti er en rett selgeren eller tjenesteyteren gir kjøperen, som går lengre enn rettighetene som følger direkte av loven. Eksempelvis tilbyr flere elbilforhandlere åtte års garanti på bilens batteri. Garantien utvider dermed rettighetene sammenlignet med lovens absolutte reklamasjonsfrist på fem år.

Hvis du som kjøper møtes med at feilen ikke dekkes av garantien, eller at garantitiden har utløpt, betyr altså ikke dette at du er rettsløs. Selv om feilen ikke dekkes av garantiavtalen eller at garantitiden har løpt ut, har du fremdeles rett til å reklamere i henhold til loven. Selger må i så tilfelle vise til et annet grunnlag for at den nekter å reparere varen.

I saker om kjøp av varer og tjenester får man ofte dekket utgifter til advokat gjennom innboforsikringen. Forsikringsselskapet dekker normalt inntil kr. 100.000. Våre advokater har god kjennskap til forsikringsvilkårene og kan bistå deg med å få advokatutgiftene dekket gjennom forsikringsordningen.

For spørsmål eller ønske om bistand, ta gjerne kontakt med:

Ole Kristian Sandvik

Del denne artikkelen, velg din plattform!