HR-2019-1986-A Telenordommen

HR-2019-1986-A Telenordommen 09.12.2019 Av: Thomas Benson Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det nye regelverket er at den nasjonale