Kanskje kommer Uber – adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

Kanskje kommer Uber - adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet 21.04.2019 Av: Børge Breimo Helstrøm Kommer Uber til Bodø? Det er spørsmålet på manges lepper nå om dagen etter at regjeringen på onsdag la frem forslag til endringer i yrkestransportloven i Prop. 70 L (2018–2019)