Ny avgjørelse fra Høyesterett – Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 24.07.2017 Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9. Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det