#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen 09.02.218 Av: Thomas Benson Advokat/partner Thomas Benson og Trainee Brynjar Strømsvik. Trakassering av en arbeidstaker/kollega er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, jf. § 29. Trakkassering er i andre ledd definert som "handlinger, unnlatelser eller ytringer som har