Kanskje kommer Uber – adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet

Kanskje kommer Uber - adgangen til å tildele enerett etter nytt lovforslag på yrkestransportområdet 21.04.2019 Av: Børge Breimo Helstrøm Kommer Uber til Bodø? Det er spørsmålet på manges lepper nå om dagen etter at regjeringen på onsdag la frem forslag til endringer i yrkestransportloven i Prop. 70 L (2018–2019)

By |2021-04-06T15:29:17+02:0021.04.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir? 15.01.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene

By |2021-04-06T15:29:30+02:0015.01.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak 07.09.2018 Av: Snorre Ottemo Nordby Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i barnevernssak Av advokat Snorre Ottemo Nordby I en nylig avsagt dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel  8. Bakgrunnen var at

By |2021-04-06T15:29:43+02:0007.09.2018|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene 10.02.2017 Av: Thomas Angell og Børge Breimo Helstrøm Fra og med 1. Januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft. Endringene i regelverket implementerer de tre nye EU-direktivene 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet), 2014/25/EU (forsyningsdirektivet) og 2014/23/EU (konsesjonskontraktdirektivet). Det er også

By |2021-04-06T15:30:44+02:0010.02.2017|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 07.02.2017 Av: Børge Breimo Helstrøm Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det

By |2021-04-06T15:30:55+02:0007.02.2017|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer
Go to Top