OfficeLink

Website: https://www.angelladvokatfirma.no
Bio:

Posts by OfficeLink:

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

Posted on: 15 jan 2019

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Posted on: 07 sep 2018

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Posted on: 09 feb 2018

Ny avgjørelse fra Høyesterett – Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Posted on: 24 jul 2017

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Posted on: 18 feb 2017

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene

Posted on: 10 feb 2017

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

Posted on: 07 feb 2017

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir?

Kan du heve kjøp av festivalpass når favorittbandet uteblir? 15.01.2019 Av: Snorre Ottemo Nordby Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene

By |2021-04-06T15:29:30+02:0015.01.2019|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak

Ny avgjørelse fra EMD i barnevernssak 07.09.2018 Av: Snorre Ottemo Nordby Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i barnevernssak Av advokat Snorre Ottemo Nordby I en nylig avsagt dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), ble Norge dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel  8. Bakgrunnen var at

By |2021-04-06T15:29:43+02:0007.09.2018|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen

#METOO Seksuell trakassering på arbeidsplassen 09.02.218 Av: Thomas Benson Advokat/partner Thomas Benson og Trainee Brynjar Strømsvik. Trakassering av en arbeidstaker/kollega er forbudt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet gjelder alle sider av arbeidsforholdet, jf. § 29. Trakkassering er i andre ledd definert som "handlinger, unnlatelser eller ytringer som har

By |2021-04-06T15:29:56+02:0009.02.2018|Arbeidsrett|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra Høyesterett – Vilkåret «vesentleg ringare stand», jf. avhendingsloven § 3-9

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 24.07.2017 Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett en dom som gir en viktig avklaring av avhendingsloven § 3-9. Av bestemmelsen i avhendingsloven § 3-9 følger det at selv om en selger har inntatt forbeholdet «solgt som den er» eller lignende forbehold foreligger det

By |2021-04-06T15:30:09+02:0024.07.2017|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse

Ny avgjørelse fra Høyesterett – risiko for skade som oppstår mellom besiktigelse og overtakelse 07.02.2017 Av: Børge Breimo Helstrøm Den 15 februar i år avsa Høyesterett en avgjørelse som klargjør tidspunktet for når risikoen for boligen går over fra selger til kjøper. Avgjørelsen behandler også spørsmål knyttet til hvilke skader som

By |2021-04-06T15:30:27+02:0018.02.2017|Boligkjøp, Kontraktsrett|0 kommentarer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser – de viktigste endringene 10.02.2017 Av: Thomas Angell og Børge Breimo Helstrøm Fra og med 1. Januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft. Endringene i regelverket implementerer de tre nye EU-direktivene 2014/24/EU (anskaffelsesdirektivet), 2014/25/EU (forsyningsdirektivet) og 2014/23/EU (konsesjonskontraktdirektivet). Det er også

By |2021-04-06T15:30:44+02:0010.02.2017|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

Nytt anskaffelsesregelverk - forhøyede nasjonale terskelverdier 07.02.2017 Av: Børge Breimo Helstrøm Anskaffelser under 1 100 000 må ikke kunngjøres. Anskaffelser under 100 000 krever ikke konkurranseutsetting. Fra og med 1. januar 2017 trådte det nye regelverket for offentlige anskaffelser i kraft. En av de større endringene i det

By |2021-04-06T15:30:55+02:0007.02.2017|Offentlige anskaffelser|0 kommentarer
Go to Top