Børge Breimo Helstrøm

Advokat

Telefon: 415 02 847
E-post: bhe@angelladvokatfirma.no

Fagområder

Utdanning

2014 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Arbeidserfaring

2019 – Sensor i ordensjuss ved Politihøgskolen i Bodø
2018 – d.d – Advokat, Angell advokatfirma
2017 – Foreleser og sensor i Kontrakts- og anbudsrett ved Nord Universitet
2017 – 2018 – Advokatfullmektig, Angell advokatfirma
2015 – 2016 – Saksbehandler, Gatejuristen Oslo
2015 – 2016 – Førstekonsulent, Samferdselsdepartementet
2012 – 2014 – Praktikantopphold, Angell advokatfirma
2014 – Førstekonsulent,Statens innkrevingssentral
2011 – 2012 – Saksbehandler, Jusshjelpa i Nord-Norge

Publikasjoner

Rusavhengiges erstatningsrettslige vern i saker om voldsoffererstatning, Kritisk juss 01 / 2016 (Volum 2) –

Del denne artikkelen, velg din plattform!