aktuelt2021-03-04T09:57:28+01:00

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

«Lufta er for alle» – eller ikke? Om eiendomsrett opp i lufta

14.06.2022

Av: Tobias Solli Arnøy

Visste du at eiendomsretten strekker seg både ned i grunnen og opp i luften. En ny dom fra Høyesterett bekreftet det siste.

Saken om Voss gondolbane

Saken gjaldt gondolbanen i Voss. Denne går fra jernbanestasjon til toppen av fjellet Hanguren. Banen går blant annet over et boligområde med eneboliger og tomannsboliger og er i drift året rundt, inntil tretten timer i døgnet. Gondolbanen berører altså en rekke grunneiere.

Spørsmålet for Høyesterett var om grunneiernes

Endringer i avhendingsloven

Endringer i avhendingsloven fra 2022

31.08.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

Nye endringer i avhendingslova fra 1. januar 2022

Den 1. januar 2022 trer lov om endringer i avhendingslova og tilhørende forskrift i kraft.

Kjøp og salg av bolig er en transaksjon av stor økonomisk betydning for både kjøper og selger.
Bakgrunnen for lovendringene har særlig vært å motvirke de økonomiske usikkerhetene for de involverte. Gjennom endringene har lovgiver innført rettslige rammer som søker å sikre at både kjøper og selger får bedre informasjon om boligen i forkant av salget. Tanken er

Nye dommer om rekkefølgekrav og styreansvar

Nyhetsbrev – nye dommer fra Høyesterett om rekkefølgekrav og styreansvar

21.05.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

I dette nyhetsbrevet har jeg tatt for meg to nye dommer innenfor ulike rettsområder. Den første dommen knytter seg til plan- og bygningsrett, og hvor spørsmålet er hvor langt man kan «strekke strikken» for rekkefølgekrav. Den neste dommen knytter seg til erstatningskrav rettet mot styremedlemmer i en virksomhet som gikk konkurs.

Ny dom fra Høyesterett om rekkevidden av rekkefølgekrav

Saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av et rekkefølgekrav i reguleringsplan, stilt av Oslo kommune i

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

Kan enkelte seksjonseiere i et boligsameie kreve at utbygger retter mangler på fellesarealer – eller må kravet fremmes av styret? Ny dom fra Høyesterett.

17.03.2021

Av: Tobias Solli Arnøy

Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom hvor tema var om enkelte kjøpere i et boligsameie kunne kreve at utbygger (som var selger) rettet mangler i felles garasjeanlegg.

Saken gjaldt et leilighetskompleks organisert som eiersekjonssameie i Tønsberg bestående av 30 leiligheter.

Asfalten i garasjeanlegget, som var fellesareal, hadde smuldret opp, og utbygger erkjente at det forelå mangler ved asfaltdekket. Utbygger anførte likevel

Angell Advokatfirma i 120 år

Angell Advokatfirma i 120 år

22.12.2020

Angell Advokatfirma AS ble 120 år inneværende år. Advokatvirksomheten startet i 1900. Ble ikke noen stor feiring. Året ble for alle spesielt. Angell Advokatfirma AS skjuler to firmahistorier. I 2014 slo de to eldste advokatfirmaene i Bodø seg sammen under ett navn til et av Nord-Norges største advokatfirma, i dag 11 advokater. Vår eldstemann tidligere Høyesterettsadvokat John Steen Holm har under skrevet noen ord om virksomheten til hans far Aage Holm som startet opp som advokat i Bodø i 1934. Bildet over viser en rettsak/rettsmøte trolig fra

Nye ansikter i Angell advokatfirma

Nytt anskaffelsesregelverk – forhøyede nasjonale terskelverdier

03.12.2020

Angell Advokatfirma har gleden av å introdusere våre to nye medarbeidere: Tyra og Tobias:

 

Tyra Ræder Breivoll har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Salten tingrett. Hun har videre i mange år jobbet hos Fylkesmannen i Nordland på kommunal- og beredskapsavdelingen med blant annet plan- og bygningsrett, kommunalrett og generell forvaltningsrett. Hun har også vært ansatt ved Salten politidistrikt på forvaltnings- og sivilseksjonen. Hun har sin utdanning fra Det juridiske fakultet i Tromsø og NTNU. Sentrale arbeidsområder for henne som advokat hos oss vil være sakstyper som strafferett,

Go to Top