Roald Angell

Advokat

Telefon: 755 44 500
E-post: roa@angelladvokatfirma.no

Fagområder

Utdanning

2011 – Møterett for Høyesterett
1986 – Cand.jur

Arbeidserfaring

1993 – d.d – Advokat, Angell advokatfirma 
1992 – 1993 – Dommer, Salten tingrett
1990 – 1992 – Dommerfullmektig, Stjør- og Verdal sorenskriverembete
1986 – 1990 – Kontorsjef skatteavdelingen, Skattedirektoratet

Del denne artikkelen, velg din plattform!